Zur Hauptnavigation / To main navigation

Zur Sekundärnavigation / To secondary navigation

Zum Inhalt dieser Seite / To the content of this page

Sekundärnavigation / Secondary navigation

Inhaltsbereich / Content

Lucas Johannsen

FirmaHochschule Koblenz
Telefon+49 261 9528-390
E-Mailjohannsen[at]hs-koblenz.de
Website www.hs-koblenz.de
AnschriftKonrad-Zuse-Str. 1 | 56075 Koblenz | Germany

Forschungsgebiete

  • Polar code decoders